Informatievoorziening

Algemeen
Het Platform Informatievoorziening houdt zich bezig met de zogenaamde horizontale, “niet-specifiek bij een beleidsterrein horende” functionaliteiten. Hierbij valt te denken aan architectuur, technologie, beveiliging en standaarden. 
Daarnaast is het Platform Informatievoorziening nauw betrokken bij de ontwikkeling en functionaliteit van de IV-producten. Het Platform ziet zich als een stakeholder op de middellange termijn; niet in de feitelijke productontwikkeling. Binnen het Platform wordt idealiter de horizon van 1 à 2 jaar bepaald aan de hand van thema’s (initiatives).
Bij deze ontwikkelingen is het Platform Informatievoorziening gesprekspartner voor de directie en de productmanager van PinkRoccade Local Government.
Het platform werkt samen met PinkRoccade Local Government op basis van partnership waarbij wordt uitgegaan van samen ontwikkelen, co-creatie, invloed hebben, samen prioriteiten stellen en wederzijds vertrouwen.

Tot deze horizontale activiteiten behoren:
Informatievoorziening (Makelaarsuite en PinkPrivateCloud)
Architectuur
Technologie
Beveiliging
Standaarden

De verticale kolom Informatievoorziening IV is onderdeel van het aandachtsgebied van het platform IV. Onder het platform valt de Productgroep MakelaarSuite.
Andere platformen houden zich bezig met de verticale (vakgebied, kolom brede) functionaliteiten. In het bijgaande schema is aangegeven wat de relatie is met de andere platforms.

 

Samenstelling van het platform
Voorzitter:   Ron Meerts, gemeente Weert
Secretaris:   Ilonka Migchels, gemeente Weert
Leden:         John Pape, gemeente Waddinxveen
                   Linda Mertens, gemeente Breda
                   Anita Meddens, gemeente Bloemendaal
                   Sjaak Stuiver, OWO gemeenten

                  

Werkwijze
Het platform komt vier keer per jaar bij elkaar, waarvan één keer per jaar een heisessie. In de heisessie wordt jaarlijks samen met het platform en PRLG de strategische thema’s voorgesteld voor de productontwikkeling. In de overleggen wordt samengewerkt met de productowners van PRLG. Voor het platform zijn dat de producten Gegevensmanagement, Connectiviteit, CIRCOO en Hosting en Beheer.
De productgroep heeft als doel om een bestaand product steeds te verbeteren zodat het effectief ingezet kan worden bij de leden (klanten). In dit geval op het product makelaarsuite. De productgroep houdt zich bezig met vraagstukken op tactisch operationeel niveau. De productgroepen en regio’s komen minimaal twee keer per jaar bij elkaar.
Bijeenkomsten van het platform, productgroepen en regio’ s worden zowel fysiek als via Ms-Teams georganiseerd.

Thema’ s en Ontwikkelingen
Elk jaar stelt het platform thema’ s vast waaraan gewerkt gaat worden. Dat kunnen nieuwe thema’ s zijn of thema’ s die uit een voorgaand jaar doorlopen in het nieuwe jaar.
In het jaar 2022 gaan we de positionering verder uitwerken van het platform IV ten opzichte van de overige platformen en de verbinding zoeken met de ander platformen
Het platform neerzetten voor de achterban (zichtbaarheid en meerwaarde)
Verbeteren samenwerking en afstemming met PRLG en gebruikers (regiodagen) met als doel elkaar te versterken. Aansluiten bij regiodagen en organiseren in samenwerking met PRLG
Invloed uitoefenen productbeleid en strategie PRLG.
- Afstemmen van onderwerpen voor de Roadmap 2022-2023. Hierbij rekening houdende met de landelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de GGU  en digitale agenda gemeenten 2024 
- Belangrijke onderwerpen als:
   - Hosting
   - Datagedreven werken
- Common Ground

 

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.