Over ons

Algemeen
De Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government (GV) is opgericht op 23 januari 1990. De vereniging heeft als doel het behartigen van de algemene belangen van onze leden bij PinkRoccade Local Government en overige leveranciers van diensten en producten. Daarnaast vertegenwoordigt de GV haar leden in diverse (landelijke) overleg organen e (koepel)organisaties op het gebied van overheid en ICT-beleid. 

Hoe werken wij?
In onze statuten staan onze doelen beschreven. De inbreng is gericht op realistische beleidskeuzes, onderlinge samenhang van ontwikkelingen en gezond evenwicht tussen ambities, doelen en beschikbare middelen.


De samenwerking tussen de Gebruikersvereniging, haar leden en PinkRoccade Local Government (PRLG) hebben we vastgelegd in een concept Manifest. Het concept Manifest beschrijft de wijze waarop we met elkaar omgaan en wat we van elkaar mogen verwachten. 

Welke onderdelen kennen we?
- De Algemene Ledenvergadering
- Het Bestuur
- Platformen
- Productgroepen
- Regio/Thema/Werkgroepen

Hoe zijn we georganiseerd?
Onze organisatiestructuur is afgestemd op de organisatiestructuur van PinkRoccade Local Government. Dat maakt het samenwerken vanuit toekomstperspectief en inhoud op de verschillende domeinen makkelijker. We hebben dat ingericht met Platforms. De wederzijdse belangen komen op deze manier beter tot hun recht.

Naast de Platforms kennen we ook een bestuurlijk overleg met de directie van PinkRoccade Local Government. In de onderstaande figuur wordt dit weergegeven.

Product- en Prijsbeleid (P&P)
Het Product- en Prijsbeleid (P&P) overleg is een strategisch bestuurlijk overleg met de directie van PinkRoccade LG rond producten, diensten en prijsstelling. Het overleg vindt iedere 6 weken plaats; 

Platforms van de GV
De GV kent 6 Platforms die zijn afgestemd op de business units bij PinkRoccade LG. Hierin wordt op strategisch-tactisch niveau gesproken over toekomstige (product en dienst) ontwikkelingen binnen het vakgebied op de lange(re) termijn, product- en functionaliteits ontwikkeling op middellange termijn en prioritering van probleemoplossingen op korte termijn.

Binnen de GV zijn de volgende Platforms actief:
- Informatievoorziening     (IV)
- Ruimte en Omgeving     (R&O)
- Publiekszaken                (PUB)
- Financiën en Services    (F&S)
- Samenlevingszaken       (SAM)
- Proces en Services        (P&S)

Productgroepen, Regio overleggen en Thema gericht werken
In de Platforms zijn, waar dat nodig is, Productgroepen ingericht. De Productgroepen overleggen op productniveau over het functioneren van het product, de mogelijkheden tot verbeteren van het product of het oplossen van marktsinalen in het product.
Binnen de Platformen wordt soms gewerkt in Regio' s. Zo kunnen leden in regimaal verband informatie delen, kennis uitwisselen en elkaar helpen bij vragen.
Wanneer er specifieke thema' s zijn wordt een Thema werkgroep opgericht. Op projectmatige wijze wordt samengewerkt aan vraagstukken en oplossingen rond het Thema.

Hoe werken we samen met PinkRoccade LG?
Als eerste richten we ons op het Manifest. Dit geeft richting aan de samenwerking. 
De voorziter van de GV heeft rechtstreeks contact met de portefeuillehouder GV uit de directie van PRLG. De voorzitter van een Platform is de rechtsreekse gesprekspartner van de Business Unit directeur van PRLG. Binnen de Platforms worden de innovaties en de doorontwikkeling van producten en diensten besproken. Daarnaast worden Business Cases doorgenomen gericht op nieuwe producten en diensten, productvernieuwing en -verbetering.
In operationele overleggen wordt besproken hoe de kwaliteit van producten en diensten op het gewenste niveau blijven en dat de producten en diensten zo optimaal mogelijk bij de leden (en overige klanten) ingezet kan worden. De voorzitter van het Platform en de directeur van de Business Unit bepalen de juiste bemensing voor het Platformoverleg. 

 

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.