GV-leden (1e contact)

GV-leden en de 1e formele ContactPersoon van het GV-Lid
Leden van de Gebruikersvereniging zijn over het algemeen overheidsorganisaties. De meeste leden zijn gemeenten, daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden (GR) of een provincie. Ieder lid wijst een 1e contactpersoon aan die de formele vertegenwoordiger van het lid is en gemandateerd om het stemrecht tijdens (Algemene) vergaderingen uit te oefenen.

Algemene Leden Vergadering (ALV)
De ALV staat onder de leiding van de voorzitter van de vereniging. Bij afwezigheid van de voorzitter wijst het bestuur een vervanger aan. De ALV wordt, in principe, minimaal 1 maal per jaar gehouden.

De leden worden op tijd uitgenodigd om hun formele contactpersoon deel te laten nemen aan de vergadering. Wanneer de formele contactpersoon is verhinderd mag het lid zich laten vertegenwoordigen door een vervanger die gemandateerd is om namens het lid rechtmatig de stem uit te brengen.

Volgens de statuten is de Algemene Leden Vergadering het hoogste gezagsorgaan van de vereniging. Zij waardeert tijdens de ALV de inzet van het functioneren van het bestuur aan de hand van de:
- Begroting
- Jaarverslag
- Jaarrekening

De ALV besluit ook over de voorstellen om documenten vast te stellen, voorstellen om kandidaten te benoemen als bestuurslid en voorstellen tot het wijzigen van de statuten van de vereniging.

Bestuur van de vereniging
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. Behalve de voorzitter, die door de ALV wordt benoemd, kiest het Algemeen Bestuur uit de overige bestuursleden een Dagelijks Bestuur met vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en zo nodig extra bestuursleden.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.