Ruimte en omgeving

Algemeen
Het Platform Ruimte en Omgeving is op strategisch niveau betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe producten en functionaliteiten binnen de taakvelden Belastingen & Kadaster en de objectenregistratie. De Leden van het platform zijn managers van een belastingteam of een samenwerkingsorganisatie. Samen met de productmanagers van PinkRoccade wordt wetgeving en mogelijkheden in software vertaald naar de wensen van de eindgebruiker. Ook worden knelpunten in software besproken en oplossingen gezocht voor de eindgebruikers.  De leden van het Platform zijn als één van de eersten op de hoogte van nieuwe Apps, nieuwe functionaliteit en planning.

De Productgroep van het platform Ruimte en Omgeving beslaat de onderdelen heffen, waarderen, kadaster en BAG. De productgroep is inhoudelijk sparringpartner bij uitvoeringsknelpunten en nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast levert de productgroep medewerkers voor de individuele focus groepen bij productontwikkeling. 

Samenstelling van het platform
Voorzitter:    Eva Röben, gemeente Deventer (DOWR)
Secretaris:    vacature
Leden:          Saskia Boudens, SabewaZeeland
 
                   Astrid Verhage, SabewaZeeland
 
                   Victor Portanger, gemeente Bloemendaal
 
                   Peter Logemann, Munitax
 
                   Tonnie Vos, gemeente AA en Hunze
 
                   Ben Nagtzaam, gemeente Noordwijk

Samenstelling van Productgroep Belastingen
Voorzitter:    Aletta Timmerman, gemeente Hardenberg
Secretaris:    Karin van Oten, gemeente Rijssen-Holten
Leden:          Jurie Florijn, SabewaZeeland
 
                   Astrid Verhage, SabewaZeeland
 
                   Giovanni Curtu, DOWR
                    Nathalie Buis, DOWR

                    Jeroen Voijs, gemeente Huizen
 
                   Jan Willem van den Bout, gemeente Noordwijk
                    
Tolga Tunc, Munitax
                    Simone van der Zwart, gemeente Bloemendaal
                    T van Tricht, SHWV

Samenstelling van Productgroep BAG-iObjecten-ROS suite
Voorzitter:    Hubert Molenkamp, gemeente Almelo

Werkwijze
Het platform komt vier keer per jaar bij elkaar. Om de invloed van de gebruikers nadrukkelijker te laten gelden op de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten worden er jaarlijks thema’s bepaald voor de productontwikkeling. Het platform draagt samen met PinkRoccade de verantwoordelijkheid voor het bepalen van de thema’s.

De vergaderfrequentie van de productgroepen is eveneens vier keer per jaar. De leden van de productgroep bestaat uit ervaren gebruikers of de functioneel beheerders van de applicaties van PinkRoccade. De productgroep kent zes gemeentelijke deelnemers en de productmanager van PinkRoccade.

Voor een bepaald thema of focusgebied worden specifieke focusgroepen benoemd. De focusgroepen krijgen een belangrijke rol bij opstellen requirements, testen en ingebruikname. De leverancier werkt sinds 2015 met de Scrummethode.

In het jaarlijkse activiteitenplan wordt rekening gehouden met en vindt afstemming plaats over wat er in het businessplan van PinkRoccade in de komende jaren is opgenomen. In het activiteitenplan wordt expliciet aandacht gegeven aan de voorgenomen professionaliseringsactiviteiten.

Bijeenkomsten van het platform en productgroep worden zowel fysiek als via Ms-Teams georganiseerd.

Thema’ s en Ontwikkelingen
Ieder jaar stelt het platform een activiteitenplan op waarin doelen, thema’ s en ontwikkelingen terugkomen.
De doelen voor het Platform en de productgroep zijn:

  • Samenwerking en afstemming met PRLG en gebruikers;
  • Borging van en zorgen voor belangen van de gebruikers van PRLG-software;
  •  Focusgroep(en) ten behoeve van het afstemmen van de marktsignalen en mede ontwikkelen nieuwe functionaliteiten voor de producten gerelateerd aan Heffen, waarderen, kadaster, BAG en de objectenregistratie;
  • Gesprekspartner voor PRLG over landelijke thema’s en strategie zoals de Samenhangende Objectenregistratie, BAG/WOZ en BAG/GBA koppelvlak, stelsel van basisregistraties (BRK);
  • Het realiseren van meer processturing binnen de applicaties.
  • Volgen van trends en ontwikkelingen en deze vertalen naar de softwareproducten voor het taakveld.

 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.