Belangrijkste besluiten Algemene Leden Vergadering 2020.

05 mei 2021

Op 25 november 2020 werd de ALV van de GV gehouden. De situatie rond corona leverde voor de vereniging een primeur op doodarm de ALV via Ms-Teams werd gehouden. De vergadering is goed verlopen en er zijn belangrijke besluiten genomen.

We zetten aan de hand van de agenda de belangrijkste zaken op een rij.

Contributie 2021.

In 2019 is door de ALV besloten de contributie te verlagen naar 2 promille van het bedrag van bij PinkRoccade producten en diensten. De reserves van de GV waren dermate hoog dat een dergelijke stap gerechtvaardigd bleek. Door dit besluit zou een jaarlijks exploitatietekort ontstaan dat vanuit de reserves aangevuld zou worden waardoor het eigen vermogen zou slinken. Inmiddels zijn we 2 jaren verder en blijkt dat het eigen vermogen verminderd. Dat kan niet gedurende lange tijd doorgaan. Daarnaast worden er diverse initiatieven door de platforms ondernomen om de leden steeds meer te informeren over actuele ontwikkelingen. Denk hierbij o.a. het webinar Datagedreven werken door Platform Informatievoorziening en de regiobijeenkomsten door Platform Publiekszaken. De ALV heeft daarom besloten de contributie in een periode van 2 jaren terug te brengen naar het oude niveau van 4 promille van de huurwaarde van diensten en producten van PinkRoccade LG.

Onderzoek actualiseren statuten vereniging.

De statuten van de GV zijn 30 jaren geleden opgesteld en vastgelegd via notariele akte. Inmiddels is er het nodige veranderd in onze maatschappij en is het nodig om de statuten aan de "APK" te onderwerpen. Besloten is een werkgroep in te richten die gaat kijken naar het voorstel om de statuten te actualiseren. In 2021 zal de werkgroep bij elkaar komen.

Bestuurssamenstelling.

Het zoeken naar een voorzitter, vice-voorzitter en penningmeester gaat verder.

Wilma Verwoerd uit de gemeente Huizen wordt bevestigd in de rol van voorzitter Platform Samenlevingszaken.

Manifest Gebruikersvereniging – PinkRoccade LG.

In de afgelopen 2 jaren is veel gesproken over de wijze van samenwerken en hoe we ons tot elkaar willen verhouden. Het vernieuwen van de samenwerking hebben we vastgelegd in een Manifest. De ALV is over het Manifest bijgepraat, en het document is te vinden op de website bij de vergaderstukken van de ALV 2020.

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.