Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering op 16 november 2023!

16 oktober 2023

We nodigen jou (en je collega' s) graag uit voor de Algemene Leden Vergadering van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government op donderdag 16 november 2023. Ben jij er ook bij?

Waarom deelnemen?
De leden van de Gebruikersvereniging spreken elkaar op deze vergadering over de belangrijke zaken die de vereniging aangaan.

Programma 
Het programma is als volgt:

1   Opening en mededelingen door de voorzitter
2   Ingekomen stukken
3a Voorstel vaststellen notulen ALV 17 november 2022
3b Voorstel vaststellen Jaarverslag 2022
3c Toelichting Jaarrekening 2022 en Voorstel vaststellen Jaarrekening 2022
3d Voorstel verlenen décharge Bestuur
3e Toelichting begroting 2024 en Voorstel vaststellen begroting 2024
4a Samenstelling van het Bestuur
4b Uitbreiden en onderhouden netwerk bestuur
5   Nieuws van P&P overleg en de Platforms
6   Rondvraag en sluiten formele deel vergadering
7   Ruimte voor directie PinkRoccade rond plannen voor 2024
8   Korte pauze
9   Thema Artificial Intelligence. Dienstverlening van de Toekomst slimmer en eenvoudiger met AI?
     Gastspreker Professor Felienne Hermans van de Universiteit Leiden.
10 Afronden door de voorzitter en begin netwerklunch.

Agenda en vergaderstukken
De agenda en de vergaderstukken staan als PDF bestanden bij deze uitnodiging. Je kunt ze downloaden.
Bij het publiceren van dit bericht was het overzicht van bestuursleden nog niet volledig. Dit wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Ingekomen stukken of vragen
Graag de documenten en vragen die aan de ALV voorgelegd moeten worden voor4 november 2023 insturen naar secretariaat@gvprlg.nl

Datum, tijd en locatie van de live bijeenkomst
De vergadering wordt live gehouden op 16 november 2023 en we starten om 09.00 uur met de inloop (koffie en thee). De vergadering start om 09.30 uur en rond 12.00 uur denken we af te sluiten.
Na de vergadering is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en te netwerken tijdens de lunch.
De locatie is The Green Meeting Center, Nieuwe Stationsstraat 10, 6811 KS Arnhem.

Live of livestream
We hebben de mogelijkheid georganiseerd om de vergadering digitaal bij te wonen via een livestream. In de email kun je aangeven voor welke optie jij kiest.

Parkeren of met het Openbaar Vervoer
The Green Meeting Center ligt bij het Centraal Station Arnhem op 5 minuten loopafstand. Parkeren kun je in de parkeergarage Centraal dat eveneens bij het Centraal STation ligt op 5 minuten loopafstand. Voor deze parkeergarage stellen we uitrijkaarten beschikbaar. Dit kun je aangeven op het aanmeldformulier.
Alle andere parkeergarages zijn op eigen kosten.

Meld je aan!
Meld je aan door in de mailing op de knop Aanmelden te drukken of door een email te sturen naar secretariaat@gvprlg.nl. We zien je graag op 16 november 2023 in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

namens het Bestuur van de Gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government,

w.g.

Arie van Eck                       Bert Bannink
Voorzitter                            Secretaris
 

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Als u verder gaat op onze website gaan we ervan uit dat u dat goed vindt. Meer weten? Lees dan onze privacy policy.